PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG TIẾN TỚI TƯƠNG LAI

Những sản phẩm mang giá trị khác biệt, bao hàm lợi ích tốt đẹp cho toàn bộ hệ sinh thái

Một niềm tin tuyệt đối, một hương vị tuyệt vời

0 +
Năm Kinh nghiệm nuôi trồng
0 +
Hecta vùng nuôi
0 +
Công nhân lành nghề
0 +
Thị trường xuất khẩu

Kết Hợp Các Giá Trị Truyền Thống Và Tư Duy Hiện Đại Để Mang Đến Trải Nghiệm Tuyệt Vời Nhất Cho Người Dùng Trên Từng Bàn Ăn, Trong Từng Bữa Ăn

THỦY SẢN PHÁT TIẾN

Slogan Của Chúng Tôi Phản Ánh Sứ Mệnh: Chia Sẻ, Quan Tâm, Và Kết Nối Mọi Người Ở Khắp Nơi Thông Qua Việc Cùng Chia Sẻ Và Trải Nghiệm Những Món Ăn Ngon Được Chế Biến Từ Sản Phẩm Cá Tra Của Phát Tiến...

CAM KẾT BỀN VỮNG

Tại Phát Tiến, Chúng Tôi Tạo Ra Các Sản Phẩm Mang Những Giá Trị Khác Biệt, Hướng Đến Những Cam Kết Bền Vững Về:

An Toàn Thực Phẩm

Bảo Vệ Môi Trường

Trách Nhiệm Xã Hội

Quyền Lợi & Sức Khỏe

ALBUM CỦA CHÚNG TÔI